Vi arbejder målrettet med inklusion af unge med særlige behov i alle samfundets fællesskaber.


Vi hjælper de unge med at blive så selvstændige som muligt.


Det er vores opgave at hjælpe de unge med at prioritere deres læringsområder, så de udvikler sig med størst mulig kvalitet i løbet af deres uddannelse. Derved kan vi målrettet arbejde med de kompetencer de unge har mest gavn af at styrke. Dette gør vi i et tæt samarbejde med den unge, den unges netværk, UU-Vejleder og rådgivere.


Vi prioriterer at undervise og kvalificere de unge til voksenlivets forskellige fællesskaber. Vi arbejder derfor aktivt med at introducere de unge til de arbejds-, fritids-, uddannelses- og familiefællesskaber, som de vil møde i fremtiden.


Sammenhængen mellem læringsmål og undervisningsaktiviteter skal være så tydelige som muligt for den enkelte elev. Vi involverer derfor altid eleven og tager udgangspunkt i de aktuelle ressourcer og interesser, når vi - løbende - opstiller kompetence- og læringsmål under uddannelsen.


Det er afgørende, at der er et holdbart match mellem de unge og de fællesskaber, vi præsenterer dem for. Derfor arbejder vi parallelt med elevens selvforståelse og oplysning om elevens særlige behov til vores samarbejdspartnere.Klik her hvis du vil høre mere om STU GreveVision for STU Greve

Greve kommune

STU Greve - Hundige Allé 11 A - 2670 Greve - 24802657

Vores facebook side

Klik her