STU Greve er for unge med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Såfremt vanskelighederne er så omfattende at de ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse. De unge bliver vurderet udfra følgende takster:


Takst for unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og ADHD kr. 269.110*.


Overordnet formål med denne målgruppe er at gøre de unge i stand til at leve et så selvstændigt og indholdsrigt liv som muligt. Der er fokus på personlig udvikling, social udvikling samt udvikling af mulighederne for et aktivt og indholdsrigt fritidsliv og mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet. Den unge forventes at komme i beskæftigelse i almen job eller et job under særlige forhold. I særlige tilfælde kan den unge klargøres til almen ungdomsuddannelse.


Ved behov for yderligere særlige behov kontakt os på tdl@greve.dk


*Taksterne er udregnet på 2020 niveau og fremskrives årligt.  Prisen er for anden kommune og er  pr. ung for ét skoleår på 200 dage.
Målgrupper og priser

Greve kommune

STU Greve - Hundige Allé 11 A - 2670 Greve - 24802657

Vores facebook side

Klik her